Dags för årsmöte!

Kallelse till årsmöte i Kräcklingebygdens Vänner måndagen den 13 februari 2017 kl 19.00 i Kräcklingegården.

På dagordningen är ärenden enligt §11 i stadgarna. Dessutom kommer planering för verksamheten för 2017 att presenteras.

Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar redovisas på årsmötet.

Vi bjuder på fika med bröd.

Välkommen!

Styrelsen i Kräcklingebygdens Vänner