Bygdeafton

Onsdagen den 16 november 2016 kl 19:00
Bygdeafton i Kräcklinge­gård­en. Arkivarie Håkan Henriksson: »Läcka kommer på far­kos­ten« – när en kräcklingebo höll på att dränka landets hi­s­to­ria. Sören Klingneús berättar också om skepparen från Kräcklinge Servering. Samarbete med Kräcklingebygdens vänner. Välkomna!