Historik

Kräcklingegården klar för målning i maj 1958. Invigningen ägde rum den 12 juni 1958.

Frivilliga och förenade krafter byggde Kräcklingegården som invigdes i juni 1958. På tomten stod ursprungligen den gamla Sahlfeldtska slöjdskolan. Kräcklinge bygdegårdsförening bildades 1956 och bygdegården uppfördes under 1958 och bekostades genom medel från Gottfrid Gustavssons donationsfond, (60 %), Lekebergs kommun (20%) och staten (20%). Lekebergs kommun stod som ägare till gården.

Kräcklingegården blev den första samlingslokalen i bygden. Den invigdes med ett stort sockenkalas den 12 juni 1958 då bygdegårdsstyrelsen Per KJ Geijs hälsade välkommen och komminister Karl-Gustav Nordberg höll tal. Gården hade planerats i många år innan den äntligen blev av. Gottfrid Gustavsson hade nämligen gjort sin donation redan i slutet av 1930-talet. Men nu kunde den uppföras och stod klar för målning och invigning i maj 1958.

Efter några årtionden överläts lokalen till kyrkan som använde Kräcklingegården som församlingshem fram till den 15 januari 2014 då kräcklingeborna åter tog över fastigheten i föreningen Kräcklingebygdens Vänner. Den här gången som gåva från Örebro Kyrkliga Samfällighet.