Stickkaféet öppnar 7 september

Välkommen på stickkafé i Kräcklingegården! Vi träffas fikar, trivs och handarbetar. Torsdag i jämna veckor kl 14-16!