Föreningens mål

Kräcklingbygdens Vänner ska driva Kräcklinge bygdegård och opartiskt och på skäliga villkor uthyra den till föreningens medlemmar, offentliga myndigheter och inrättningar samt till organisationer och enskilda som verkar i enlighet med rikets lagar.

Kräcklingbygdens Vänner ska också verka för bygdens kulturella utveckling genom egna kulturprogram och genom förmedling av program till dem som hyr lokalen.