Lär dig mer om Kräcklinges 1900-tal!

Kräcklinge förr-cirkeln förra året gav mersmak. Vi var cirka tjugo deltagare som på Ingrid Widners och Inger Anderssons initiativ studerade och berättade om vår hembygd under 1700- och 1800-tal.
Nu har vi 1900-talets Kräcklinge kvar! Vad sägs om att dyka ner i vår närmaste historia? Men här måste vi slå våra kloka huvuden ihop om vilka ämnesområden vi ska kasta oss in i. För att cirkeln ska bli av måste önskemål om ämnesområden komma från deltagarna själva. Alltså: Vill du vara med i cirkeln och har förslag på vad vi skulle kunna studera, ring till Ingrid 0585 262 69, iwidner@hotmail.com, eller Inger, elliot.ina@gmail.com, 0585 260 54 snarast så sätter vi igång till hösten! Bilden är från förra terminens Kräcklinge-studier.