Kulturpriset 2018 till vår förening!

Grattis alla medlemmar! Nu har vi vunnit kulturpris!

Kulturpristagare 2018

Kultur- och bildningsnämnden beslutade vid sitt
sammanträde 2018-03-21 att utse

föreningen Kräcklingebygdens vänner till kulturpristagare 2018

Nämndens motivering:

Föreningen Kräcklingebygdens vänner startade sin verksamhet i januari 2014 i och med det att föreningen tog över Kräcklingegården.

Syftet med föreningen är bland annat att driva Kräcklingegården och verka för bygdens kulturella utveckling genom egna kulturprogram och genom förmedling av program till dem som hyr lokalen.
Föreningen har på kort tid lyckats engagera en hel bygd med en bred verksamhet för både barn,
unga och äldre. Föreningen vänder sig också till hela kommunen med sitt engagemang och får
gehör för det.

Bland de många verksamheter som genomförs kan nämnas föredrag inom vitt skilda områden, filmvisningar för barn, konserter, utflykter, gymnastik för både barn och vuxna och ”Kräcklinge på fötter”.

Verksamheten har bidragit till att bygden tagit ”ett steg framåt” och väl motsvarar skrivningen i statuterna för kulturpriset:
Lekebergs kommuns kulturpris tilldelas en person eller förening som under längre tid utvecklat
det lokala kulturlivet eller gjort kulturupplevelser tillgängliga för människor i Lekebergs kommun.