Kräcklingebygdens vänner tar över medelgympan!

Medelgympa på tisdagar
19:00-20:00. Start 16 januari!
 
Från januari 2018 tar Kräcklingebygdens Vänner över tisdagsgymnastiken i Kräcklingegården. Det innebär att den mångåriga aktiviteten fortsätter som vanligt sedan Svenska kyrkan frånsagt sig ansvaret. Föreningen upplåter lokalen gratis förutsatt att deltagarna är medlemmar i Kräcklingebygdens vänner, kostnad 150 kr/år och person eller 250 kr/år för familj. 10 kr/gång erläggs till Anna-Karin Nilsson, telefon 070-5634783, som fortsätter som uppskattad ledare. VÄLKOMNA!