Föräldrafika!

Välkommen på fika föräldrar och barn! Den 18 mars kl 14 träffas vi på Kräcklingegården för att umgås och prata om hur vi kan utnyttja vår gård för barnverksamhet. Det är fritt fram för idéer och förslag. Kom med ditt bidrag!

Kaffe och kaka, saft till barnen. GRATIS.