Kransbindning

Välkommen till Kräcklingegården och bind din egen adventskrans och/eller plantera en liten julgrupp!

Söndagen den 22 november

Tid: Kl. 11.00 -16.30

Vi har allt som behövs: ris, kransar, band, blommor, pynt, med mera till självkostnadspris.

Verktyg finns men egen sekatör kan vara bra att ta med. Har du egen kransstomme eller kruka som

du vill använda, går det bra! Fika finns att köpa.

Arrangör: Kräcklingebygdens vänner.