ÅRSMÖTE ÅRSMÖTE ÅRSMÖTE ÅRSMÖTE ÅRSMÖTE!

12 februari kl 19 är det årsmöte i vår förening, Kräcklingebygdens vänner i vår egen samlingslokal Kräcklingegården!  Ju fler engagerade vi är dess bättre blir verksamheten! Vi pratar året som gått och kommande evenemang och fikar. VÄLKOMNA!