60-talsnostalgi med Lekebergsrevyn

Välkommen till ett härligt viscafé på Kräcklingegården 22 augusti kl 19! Lekebergsrevyn med Ljuva 60-tal! Kaffe och musikquiz!